Jesteœ
goœciem na tej stronieBISS, BIS, Int.Ch, Multi Ch, Zw.Klubu, Zw.Polski
Storm Kloud's HHUDSON ICY WIND
" Hat "RODOWÓD
HD/A ( wolny od dysplazji )
CHD AMCA 13992 - Wolny od chondrodysplazji
oczy Ok - wolne od chorób dziedzicznych

Ur. 15.07.1998 roku. Import z czo³owej hodowli œwiata, z USA. Hodowczyni Nancy Russell jest wspó³autork¹ zaktualizowanego wzorca alaskana malamuta. Hudson to przepiźkny pies o bardzo mocnej koœci, mocnej samczej g³owie, w typie amerykańskim. Rewelacyjnie przekazuje swój typ potomstwu. Niesie bagaæ wspania³ego dziedzictwa genetycznego (bior¹c pod uwagź legendarnych przodków w jego rodowodzie). Jest synem wybitnego Ch.USA/CAN, BIS Storm Kloud's CORNER'A THE MARKET (Cash), króla ringów amerykańskich.


GALERIA CHAMPIONÓW - POTOMSTWO
Ch.Pl., Zw.Kl. LEGEND OF NORTH Huk Amarok
(m. TAJGA Huk Amarok)
Ch.Pl. LADY BLUE KISS Huk Amarok
(m. TAJGA Huk Amarok)
Ch.Rus. LAW OF ALASKA Huk Amarok (Rosja)
(m. TAJGA Huk Amarok)Ch.Est.,Ch.Lv, Ch.Rus QUEEN OF NORTH Huk Amarok (Estonia)
(m. ARDA od Striberky)
Int.Ch., Ch.Rus. NIAGARA Huk Amarok (Rosja)
(m. TAIRA SEI Huk Amarok)
Ch.Rus. NASHUA Huk Amarok (Rosja)
(m. TAIRA SEI Huk Amarok)
Ch.Pl. M³.Ch.Pl. M³.Zw.Kl.,Zw.Pl. BIS Junior MORNING SUNRISE Huk Amarok
(m. Ch.Pl. PASJA Huk Amarok)
Ch.Pl, M³.Ch.Pl. LADY SNOW STORM Huk Amarok
(m. TAJGA Huk Amarok)
Int.Ch., Ch.Rus., Ch.Lt., Ch.Lv., Ch.Est., Ch.Mold., Zw.Kl. DAWSON Sausimayok (Rosja)
(m. M³.Ch.Pl COMANCHA Huk Amarok)
Int.Ch., Ch.Pl, Ch.Rus., Ch.Lv., M³.Ch.Pl., M³.Zw.Kl., Zw.Kl., Zw.Pl. DESTRUKCJA Sausimayok
(m. M³.Ch.Pl COMANCHA Huk Amarok)
Ch.Pl., M³.Ch.Pl.,M³.Zw.Pl. Zw.M³. Europy Œrodkowej i Wschodniej DRAKULA Sausimayok
(m. M³.Ch.Pl COMANCHA Huk Amarok)
Ch.Pl., Ch.Rus. DHARMA Sausimayok
(m. M³.Ch.Pl COMANCHA Huk Amarok)
Int.Ch., Ch.Pl, Ch.Lt, Ch.Lv, M³.Ch.Pl. Zw.Kl. DUNKA Sausimayok
(m. M³.Ch.Pl COMANCHA Huk Amarok)
M³.Ch.Pl., M³.Zw.Pl., Zw.M³. Europy Œrodkowej i Wschodniej DIESEL Sausimayok
(m. M³.Ch.Pl COMANCHA Huk Amarok)
Ch.Pl., M³.Ch.Pl., M³.Zw.Pl, Ch.Lt, Zw.Lt THEODOR Wilcze Uroczysko
(m. Ch.Pl. ALASKA Ursus Fluminis)
Ch.Pl., M³.Ch.Pl., Zw.Pl TORA Wilcze Uroczysko
(m. Ch.Pl. ALASKA Ursus Fluminis)
Ch.Cz., Ch.Sl., M³.Ch.Cz., M³.Zw.Kl., Zw.Kl., Zw. Europy Œrodkowej i Wschodniej ALISIA ICY WIND Stormyth (Czechy)
(m. CARDIF REX od Vranskeho potoka)
Ch.Pl. Ch.Rus., Ch.Lv DUBLIN Sausimayok
(m. M³.Ch.Pl COMANCHA Huk Amarok)
Ch.Pl. ELEKTOR OF NORTH Chewan
(m. BAFFINA Chewan)
Ch.Pl. EXTREME MY LIFE Chewan
(m. BAFFINA Chewan)
M³.Ch.Pl. MANDALA Sausimayok
(m. Ch.Pl. CANDY Huk Amarok)
Ch.Pl., M³.Ch.Pl. VIVAT AMAR Huk Amarok
(m. Ch.Pl., M³.Ch.Pl., V-ce Zw.M³.Europu2000 GREY STAR Huk Amarok)Ch. Pl., M³.Ch.Pl ESMERALDA Huk Amarok
(m. JETTA Huk Amarok)
Ch.Cz, ANGEL'S LIGHT Stormyth Czechy
(m. CARDIF REX od Vranskeho potoka)
Int.Ch., Ch.Ru ANASTY ICY WIND Stormyth Rumunia
(m. CARDIF REX od Vranskeho potoka)
Ch.Fin., Ch.Rus. Garcon BE MY FAITH Finlandia
(m. Int.Ch., Ch.Fin., Ch.Est., Ch.Rus. Samaljankan Dear Dancer)M³.Ch.Pl, NESOK Huk Amarok
(m. Ch.Pl SILVER MOON Huk Amarok)
M³.Ch.Est. NEARIS Huk Amarok (Estonia)
(m. Ch.Pl SILVER MOON Huk Amarok)